Nhà Cổ Tại Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Thi Công Phần Móng Và Mái – Nhà Tưởng Niệm – H. Cẩm Giàng – TP. Hải Dương

Hoàn Thiện Móng 01

Hoàn Thiện Móng 02

Hoàn Thiện Mái – Chuẩn Bị Lợp Ngói.

Hoàn Thiện Xong Và Bàn Giao.