Lắp Nhà Khung Thép Nhà Anh Minh và Chị Trang.
Đ/C Đường Tả Thanh Oai – Thanh Trì Và Nhà Anh Đạt – Núi Hàm Lợn – Huyện Sóc Sơn – TP
Hà Nội

Công Trình Nhà Anh Hùng Chị Hằng.
Đ/c Đội Diện Cây Xăng Vân Đồn – Đường Trần Quốc Nghiễm – TP Hạ Long – Quảng Ninh

Công trình Trần Quốc Nghiễm - TP Hạ Long

Cải Tạo Nâng Tầng Căn Nhà. Đ/C Số 8 Lý Nam Đế – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội.